Home » Rak żołądka

Rak żołądka

rak żołądka 1Rak żołądka jest jednym z najczęściej występujących nowotworów, tylko w 1999 roku w Polsce umarło z jego powodu prawie cztery tysiące mężczyzn i ponad dwa tysiące kobiet. Skuteczność leczenia wynosi tu około 50%, co stanowi współczynnik wyjątkowo niski jak dla kraju rozwiniętego. Oczywiście wiele zależy tutaj od odpowiedniego rozpoznania, dokonanego odpowiednio wcześnie. I w tym tkwi właśnie główna przyczyna problemów z leczeniem – jest to typ nowotworu, który rozpoznać bardzo często co prowadzi do rozpoczęcia leczenia w wielu przypadkach, spóźnionego. Oczywiście postęp w leczeniu tego typu raka jest znaczny i w ciągu ostatnich lat bardzo poprawiły się możliwości całkowitego powrotu do zdrowia, wciąż jednak jest to choroba wyjątkowo niebezpieczna i rozpoznana za późno – praktycznie nie daje szans na wyzdrowienie.
Nowotwór złośliwy żołądka w większości przypadków pojawia się między pięćdziesiątym a sześćdziesiątym rokiem życia pacjenta. W tym przypadku dużo większą rolę niż przy innych rodzajach nowotworów na dieta. Spory wpływ na rozwój raka przypisuje się wszelkiego rodzaju ostro przyprawianym, pieczonym i wędzonym potrawom. Ponadto prawdopodobieństwo choroby zwiększa bezpośredni kontakt z substancjami trującymi, jak smoła pogazowa, przetwory węgla oraz włókna azbestu. Według statystyk większość klinicznie stwierdzonych przypadków raka żołądka łączy się z występowaniem u pacjentów grupy krwi A, a także z przebytą chorobą wrzodową (oraz resekcją żołądka) i pacjentów cierpiących na zanikowy nieżyt żołądka.
rak żoładka 2Rak żołądka jest trudny do wykrycia, ponieważ we wczesnych fazach choroby daje on objawy niespecyficzne. Polegają one na boleściach w okolicach nadbrzusza, nudnościach, uczuciu pełności występującym po posiłku, utracie łaknienia, czy pojawiającej się zgadze. Niestety nie istnieją żadne objawy, które mogą zostać zidentyfikowane jako charakterystyczne dla raka żołądka. Wszelkie objawy charakterystyczne, które bezpośrednio wskazują na ten rodzaj choroby należą do występujących w momencie znacznego zaawansowania rozwoju guza. Są to: obecność wolnego płynu lub guza w jamie brzusznej, widoczne przerzuty do nadobojczykowych węzłów chłonnych. Obserwacja takich objawów stanowi już braku możliwości leczenia operacyjnego. Aby dokładnie sprawdzić stan chorobowy żołądka trzeba przeprowadzić badanie gastrofiberoskopowe (przeprowadzane przez przełyk), które pozwala na obserwację i pobranie próbek tkanki.
rak żołądka 3Gruczolak jest najczęstszym rodzajem raka żołądka. Jego pojawienie się zwiastują czasem wrzody, czasem też rozbudowuje swoją tkankę podśluzówkowo, naciekając na ścianę żołądka, nie powodując jednak żadnego owrzodzenia. Rzadziej pojawiają się chłoniaki żołądka, czyli nowotwory tkanki limfatycznej oraz mięsaki, czyli nowotwory tkanki mięśniowej. Pojawiający się nowotwór najczęściej infekuje ścianę żołądka, może również naciekać na sąsiednie narządy oraz skutkować przerzutami do miejsc odległych. Jedyną metodą wyleczenia jest operacja chirurgiczna, która we wczesnym stadium nowotworu daje pewne szanse na wyleczenie. Tak dobre prognozy pojawiają się jednak jedynie w przypadku fazy ograniczenia do błony śluzowej żołądka, operacja natomiast polega na usunięciu żołądka. Wystąpienie przerzutów sprawia, że choroba staje się praktycznie niewyleczalna, procent przeżycia jest wtedy znikomy. Zależnie od odmiany, stopnia zaawansowania i umiejscowienia ogniska chorobowego czasem trzeba wyciąć nie tylko cały żołądek, ale również część przełyku. W przypadku raka znajdującego się w dolnym odcinku, czasem można pozostawić mały fragment żołądka, a konkretnie jego części podwpustowej. Do tego usuwa się również pobliskie węzły chłonne. Podjęcie leczenia we wczesnym stadium daje sześćdziesiąt procent szans na wyleczenie w przypadku wystąpienia raka w dolnej części żołądka i trzydzieści procent w górnej.
W przypadku raka żołądka chemioterapię stosuje się jedynie uzupełniająco, jednak nie u każdego pacjenta. Nie ma terapii standardowej, która zostałaby uznana za jednoznacznie prowadzącą do uzyskania pewnych efektów pozytywnych. Wciąż w fazie badań klinicznych jest zastosowanie połączenia operacji z radioterapią i chemioterapią, wspieranymi dodatkowo przez immunoterapię.
W przypadku chłoniaków żołądka stosuje się nieco inną taktykę, bowiem leczenie chirurgiczne jest tutaj jedynie uzupełniające. Główny ciężar walki z chorobą bierze na siebie chemioterapia z ewentualnym uzupełnieniem o radioterapię.

Źródło: http://cancer.about.com/

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.