Home » Rak tarczycy

Rak tarczycy

rak tarczycy 1Rak tarczycy jest nowotworem występującym stosunkowo rzadko. W statystykach dotyczących pojawiania się wszystkich nowotworów złośliwych zajmuje on odległe miejsce będąc notowanym tylko raz na sto stwierdzonych przypadków zachorowania na raka. Charakterystyczną cechą tej choroby jest fakt iż pojawia się dużo częściej u kobiet niż u mężczyzn (w stosunku trzy do jednego), najczęściej w wieku między dziesiątym na dwudziestym rokiem życia, oraz między czterdziestym a siedemdziesiątym. Najwięcej osób zapada na raka tarczycy w państwach rejonu pacyficznego i Ameryce Środkowej. Jest to jedna z łatwiej uleczalnych przypadłości tego rodzaju ze śmiertelnością mniej niż dwadzieścia procent. Jest to rak o niewielkiej złośliwości.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania na raka tarczycy to działanie promieniowania jonizującego, stymulowanie tarczycy za pomocą TSH, nadmiar jodu, niedobór jodu oraz geny.
Wyróżniamy następujące rodzaje raka tarczycy:
I. Nabłonkowe, dzielą się na złośliwe (rak pęcherzykowy, brodawkowaty, rdzeniasty, niezróżnicowany) i niezłośliwe (gruczolaki)
II. Nienabłonkowe (śródbłoniak krwionośny)
III. Chłoniak złośliwy
IV. Różne (guzy przytarczycowe, wrzecionowatokomórkowe, potworniaki)
V. Wtórne
VI. Niesklasyfikowane
rak tarczycy 2Klasyfikacja nowotworów tarczycy odbywa się według powszechnie uznanej skali TNM wzbogaconej o wprowadzone w 2002 dodatkowe wytyczne (wielu specjalistów wciąż nie uznaje unowocześnionych wytycznych, uznając, że ich efektywność nie została potwierdzona w badaniach klinicznych).
Symbol T oznacza guza pierwotnego.
Symbol T1 oznacza guza o średnicy nie przekraczającej dwóch centymetrów, z zachowaniem ciągłości torbieli
Symbol T2 oznacza średnicę między dwa a cztery centymetry, z zachowaniem ciągłości torbieli
Symbol T3 oznacza średnicę przekraczającą cztery centymetry, z przerwaniem ciągłości torbieli (naciekiem), lecz bez naciekania okolicznych narządów
Symbol T4 oznacza przerost torbieli i naciekanie na sąsiednie narządy
Symbol N charakteryzuje węzły chłonne
Symbol N0 oznacza brak jakichkolwiek przerzutów do węzłów chłonnych
Symbol N1 oznacza obecność przerzutów raka w węzłach chłonnych
Symbol N1a oznacza przerzut po stronie nowotworu
Symbol N1b oznacza przerzut obustronny
Symbol M oznacza przerzuty odległe
Symbol Mx oznacza brak możliwości oceny przerzutów odległych
Symbol M0 oznacza brak stwierdzenia przerzutów odległych
Symbol M1 oznacza stwierdzenie obecności przerzutów odległych
rak tarczycy 3Istnieje szereg badań niezbędnych do stwierdzenia obecności raka tarczycy. Są wśród nich badania niezbędne do postawienia prawidłowej diagnozy (podstawą jest badanie przedmiotowe oraz wywiad, a w dalszej kolejności biopsja, badanie ultrasonograficzne samej tarczycy, a także okolicznych węzłów chłonnych, badanie TSH, rentgen klatki piersiowej, ocena strun głosowych za pomocą badania laryngologicznego, badanie stężenia wapnia zjonizowanego we krwi). Wykonuje się również szereg różnego rodzaju badań, które bywają pomocne przy diagnozie różnicowej (pojawiają się tu takie badania, jak biopsja chirurgiczna węzłów, tomograf komputerowy górnej części śródpiersia oraz szyi, USG w poszukiwaniu przerzutów, oznaczenie CEA i kalcytoniny, scyntygrafia szyi oraz wykluczenie schorzeń nadnerczy i przytarczyc).
Leczenie w tym przypadku oznacza przede wszystkim operację chirurgiczną, której zasięg zależy od stopnia złośliwości nowotworu. Leczenie uzupełniające polega na podawaniu radioaktywnego jodu, który hamuje potencjalny rozrost komórek rakowych. W wyniku radykalnego zabiegu usunięcia całego narządu tarczycy koniecznym jest dożywotnie podawanie hormonów tarczycy, które nie są już produkowane. W przypadku ich braku doszłoby do skrajnej reakcji organizmu prowadzącej do śmierci. Chociaż rak tarczycy jest w wielu przypadkach w pełni uleczalny, to jednak jest to choroba o dużym stopniu nawracania. W ciągu dwudziestu lat od wykonania operacji istnieje dwadzieścia pięć procent prawdopodobieństwa ponownego pojawienia się nowotworu.

Źródło: http://cancer.about.com/

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.