Home » Rak płuc

Rak płuc

Rak płuc to choroba, w której komórki rakowe atakują tkankę płuc. Jest to najpowszechniejszy typ raka zarówno u kobiet jak i mężczyzn, jest również najczęstszą przyczyną zgonu na raka wśród Amerykanów.
Istnieją dwa główne typy raka płuc: rak drobnokomórkowy i rak niedrobnokomórkowy. Rak drobnokomórkowy odpowiada za około 20% zachorowań i jest prawie zawsze spowodowany paleniem tytoniu. Nazwa może być odrobinę myląca, trzeba jednak wiedzieć, że chociaż te komórki rakowe są niewielkie, bardzo szybko się rozprzestrzeniają i formują większe masy. Rak niedrobnokomórkowy to najpowszechniejszy rodzaj raka płuc. Można podzielić go na 3 podstawowe rodzaje: Rak płaskonabłonkowy , gruczolakorak i rak wielkokomórkowy.
Przyczyny raka płuc i czynniki ryzyka
Najpowszechniejszą przyczyną raka płuc jest palenie tytoniu, odpowiada za około 80% zdiagnozowanych zachorowań. Papierosy nie są tutaj jedynym winowajcą, palenie cygar czy fajki również może powodować raka.
Nie tylko palacze narażeni są na ten nowotwór, istnieją inne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, jak np.
– Palenie bierne (zwiększa ryzyko zachorowania o 20-30%)
– kontakt z azbestem
– kontakt z radonem
– kontakt z promieniowaniem
– historia raka płuc w rodzinie

Objawy raka płuc:
– chroniczny kaszel który nie poddaje się leczeniu
– zadyszka
– krwawy kaszel, krew we flegmie
– brak oddechu
– powracające zapalenie oskrzeli lub płuc
– bóle klatki piersiowej, szyi i ramion

Rak płuc 1Diagnoza
Diagnoza rozpoczyna się od oceny objawów przez doktora. Rutynowym działaniem w przypadku zaobserwowania wyżej wymienionych objawów jest zrobienie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, nawet jeżeli głównym podejrzanym nie jest rak. Jeżeli zdjęcie budzi wątpliwości, powinny zostać wykonane inne badania (takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy Pozytonowa Tomografia Emisyjna) w celu ustalenia stanu płuc.
Całkowite potwierdzenie raka może jednak zostać dokonane tylko poprzez mikroskopowe badanie tkanki płuca. Tkankę pozyskać można albo z flegmy, albo poprzez biopsję podejrzanego obszaru. Gdy badanie potwierdzi nowotwór, lekarz określa poziom zaawansowania choroby. Poziom ten zależy od tego jak bardzo nowotwór się rozwinął i w jakim stopniu przerzucił się na inne okoliczne tkanki lub organy. Poziom zaawansowania raka determinuje sposób leczenia i dostępne opcje.

Leczenie Raka PłucOperacja
Leczenie operacyjne podejmowane jest częściej w przypadkach raka niedrobnokomórkowego. Jest również często ograniczone do wczesnych stadiów choroby, gdy ta nie rozprzestrzeniła się jeszcze poza płuco. W przypadku raka drobnokomórkowego, operacja może być uzupełnieniem chemioterapii lub radioterapii. Leczenie operacyjne dzielimy na 3 typy:
– lobektomia – jest to najczęstszy zabieg polegający na usunięciu płata płuca.
– pneumonektomia – wycięcie całego płuca
– pneumonektomia – wykonywane najrzadziej, tylko w specyficznych przypadkach, usunięcie segmentu płuca
Chemioterapia
Rak płuc 2Chemioterapia polega na przyjmowaniu leków które albo zabijają komórki rakowe albo podtrzymują je od rozmnażania. Aplikowana może być na wiele sposobów, do najpowszechniejszych zaliczamy aplikację doustną i kroplówkę.
Radioterapia
Radioterapia wykorzystuje pewne rodzaje promieniowania by zabić komórki nowotworu i zmniejszyć guzy. W przypadku raka płuc, często stosowana jest równolegle z chemioterapią.
Testy Kliniczne
W niektórych przypadkach, jedyną opcją leczenia dla chorych na raka płuc są testy kliniczne. Nowe, nie do końca przetestowane leki lub kombinacje leków i innych form terapii zostają zastosowane w celu oceny ich skuteczności w walce z chorobą. Tego typu leczenie stosowane jest najczęściej gdy inne typy terapii zawiodły lub gdy rak jest bardzo zaawansowany i prognozy są mało optymistyczne.

Zapobieganie rakowi płuc
Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc, musimy unikać czynników ryzyka. Najlepszym jest rzucenie palenia. Nawet u wieloletnich palaczy, po odstawieniu tytoniu ryzyko zachorowania znacznie spada. Kolejnym czynnikiem jest unikanie palenia biernego. Wydychany dym tytoniowy zawiera ponad 60 znanych karcinogenów (czynników powodujących raka), które zaburzają normalny rozwój komórek, co może zapoczątkować chorobę nowotworową. Kolejnym czynnikiem jest Radon, bezbarwny i bezwonny radioaktywny gaz, produkowany przez naturalnie występujący w glebie uran. Jeżeli mieszkasz w okolicy w której występują złoża uranu, regularne testowanie jego stężenia w zamkniętych pomieszczeniach (np. w piwnicy) może pomóc. W końcu, jeżeli w miejscu pracy wystawiony jesteś na działanie chemikaliów i ich oparów lub wszelkiej maści pyłów, zachowaj ostrożność. Benzyna, ropa, arszenik, beryl, chlorek winylu, chromki niklu, węgiel, gaz musztardowy i eter chlorometylu to często występujące w miejscach pracy karcinogeny. Porozmawiaj z pracodawcą na temat ograniczenia styczności z nimi.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.