Home » Rak kości

Rak kości

Rak kości to choroba nowotworowa atakująca zarówno dorosłych jak i dzieci, chociaż najczęściej pojawiająca się w młodszej części populacji – wśród dzieci i młodzieży. Rak kości dzieli się na raka pierwotnego, który zaczął swoją niszczącą działalność w organiźmie od ataku kości i przerzutowego, który jest efektem przerzutów komórek rakowych z innych części ciała. Rak przerzutowy jest o wiele powszechniejszy niż pierwotny. Co więcej, pierwotny rak kości uważany jest za chorobę rzadką. Skupimy się tutaj właśnie na nim.
Istnieje kilka typów raka kości:
– Kostniak
– Kostniak Kostninowy
– Kostniak Zarodkowy
– Chrzęstniakomięsak
– Mięsak Ewinga
– Czerniak złośliwy
– Chrzęstniak
Rak kości 1Kostniak, Chrzęstniakomięsak i Mięsak Ewinga to najczęściej występujące typy raka kości. Inne typy nowotworu też mogą atakować kości, np. chłoniaki które co prawda atakują układ chłonny, ale swój początek mają w kościach. Szpiczak młody z kolei atakuje komórki szpiku kostnego więc nie jest klasyfikowany jako rak kości.
Przyczyny
Dokładne przyczyny występowania raka kości nie są znane, jednak szereg badań wskazuje na ich dziedziczne pochodzenie. Do genetycznych czynników ryzyka możemy zaliczyć:
– Mnogie kostniakochrzęstniaki
– Zespół Rothmunda-Thompsona
– Siatkówczak
– Zespół Li-Fraumeni
U dorosłych chorujących na chorobę Pageta kości, istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na raka kości. Kolejnym czynnikiem jest wcześniejsze poddanie się radioterapii, szczególnie jako dziecko. Ten fakt nie zmienia radioterapii w czynnik ryzyka, potencjalne zyski z jej stosowania zdecydowanie przekraczają ryzyko zwiększenia szansy zachorowania. Nie zauważono związku między robieniem zdjęć rentgenowskich, a zwiększeniem szansy zachorowania.
Objawy
Objawy wahają się w zależności od typu raka kości, jednak tym co większość z nich łączy jest ból. Najczęściej ból promieniuje z długich kości w ciele (ręce, nogi). Trzeba zaznaczyć że nie każdy nowotwór kości musi być rakiem i że większość bólu kości ma podłoże inne niż rak. Inne objawy obejmują:
Ból i wrażliwość stawów
Złamania wynikające ze słabości kości
Inne objawy, takie jak gorączka, utrata wagi czy anemia mogą towarzyszyć rakowi kości, ale mogą też wskazywać na wiele mniej poważnych chorób.
Diagnoza
Rak kości 2Objawy i proste badanie pacjenta mogą dać lekarzowi wystarczająco dużo informacji, by mógł zacząć podejrzewać raka kości, jednak by potwierdzić te przypuszczenia potrzebne są bardziej specjalistyczne badania. Zdjęcia rentgenowskie, rezonans magnetyczny czy tomografia pomogą w identyfikacji wszelkich nienaturalnych obszarów kości. Inną metodą jest zastosowanie specjalistycznego urządzenia do skanowania, pozwalającego zobaczyć aktywność metaboliczną kości. W ten sposób można łatwo zidentyfikować obszary nowych kostnych narośli jak i wszelkie złamania. 100% pewność da biopsja kości. Pobranie fragmentu kości do badania zazwyczaj nie jest problematyczne, trwa mniej niż godzinę i może zostać wykonane u pacjenta. Trzeba jednak pamiętać że wykonanie biopsji kości u pacjenta chorego na pierwotnego raka kości wiąże się z ryzykiem rozprzestrzenienia choroby na inne części ciała. Dlatego też ta procedura powinna być wykonywana tylko przez doświadczonych chirurgów.
Gdy diagnoza zostanie postawiona, patolog ocenia stadium zaawansowania choroby. Najlepiej by zajmował się tym lekarz który ma doświadczenie w postępowaniu z rakiem kości.
Leczenie
Kluczem do skutecznego leczenia pierwotnego raka kości jest opieka zespołu specjalistów doświadczonych w walce z taką chorobą. Wiele odmian raka kości, to choroby bardzo rzadkie i wymagają kompleksowego podejścia. W takim zespole powinno znaleźć się miejsce dla onkologa klinicznego, onkologa – chirurga, radioterapeuty, onkologa-ortopedy i wyspecjalizowanych patologów.
Najczęstszą metodą leczenia raka kości jest operacja. Komórki rakowe usuwane są wraz z fragmentem kości który je otacza. Niektóre typy raka kości wymagają też użycia radioterapii i chemioterapii.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.