Home » Rak jajnika

Rak jajnika

Rak jajnika to choroba, w przypadku której objawy nie pojawiają się przez bardzo długi czas pierwszej fazy rozwoju. Nowotwór w tym przypadku może rosnąć w szybkim tempie dając jedyny efekt uboczny, który bardzo łatwo pomylić z niestrawnością. Pojawiają się więc tutaj takie objawy, jak uczucie napęcznienia, zaparcia, czy zgaga. Dlatego też w przypadku występowania tego rodzaju objawów przez dłuższy czas warto wybrać się do lekarza.
rak jajnika 01Nowotwór złośliwy jajnika może się pojawić w dowolnym wieku, jednakże badania wykazują, że to kobiety, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia stanowią około sześćdziesięciu procent wszystkich przypadków. Dużo rzadziej choroba pojawia się w okresie rozrodczym. Czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia choroby jest brak przebytej ciąży. Często zdarzają się tutaj przypadki poronień albo niepłodności, co wskazywać może na połączenie pojawiania się raka z nieodpowiednim funkcjonowaniem jajników. Wśród czynników zmniejszających prawdopodobieństwo choroby oprócz ciąży często wymienia się antykoncepcję hormonalną. Jej skuteczność w tym względzie rośnie wraz z czasem stosowania. Innym sposobem na zmniejszenie zapadalności na raka jajnika jest wycięcie macicy oraz zamknięcie drożności jajowodów. W badanych przypadkach tkanki nowotworowej wykrywa się często azbest oraz związki występujące w dezodorantach oraz pudrach (są to związki karcynogenne), co sugeruje silny związek kontaktu osoby chorej z tego rodzaju substancjami z występowaniem choroby. Istnieje też potwierdzony związek między rodzinnym występowaniem raka jajnika oraz sutka i jelita grubego.
Objawem rozwijającego się nowotworu złośliwego jajnika może być pojawienie się wodobrzusza. W jednym na dziesięć przypadków choroby pojawia się ono już we wczesnym stadium rozwoju, oraz u ponad połowy chorych w przypadku stadiów zaawansowanych.
Wczesne wykrycie wystąpienia nowotworu jajnika jest niezwykle ważne, ale jednocześnie też bardzo trudne. Nie może być on wykryty za pomocą cytologii ani abrazji. Jeśli wystąpi podejrzenie wystąpienia tego rodzaju raka należy wykonać cały szereg badań, który pozwoli nam stwierdzić, czy faktycznie jest to rak rak jajnika 02jajnika, czy też może jakaś inna przypadłość. Podstawą tutaj są wszelkiego rodzaju badania moczu, morfologia krwi oraz próby wątrobowe i nerkowe. W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na rentgen klatki piersiowej, wlew doodbytniczy, USG jamy brzusznej oraz miednicy. Ważnym badaniem jest sprawdzanie markerów nowotworowych występujących we krwi. Marker Ca 125 wykazuje skuteczność na poziomie dziewięćdziesięciu procent jeśli idzie o zbieżność wyników badania ze stanem klinicznym pacjenta. Wodobrzusze wymaga od lekarza wykonanie punkcji jamy otrzewnej oraz ewentualne wykonanie pasażu jelitowego i rentgena żołądka.
Dalszych, dokładnych informacji dostarcza dopiero wykonanie oceny śródoperacyjnej. Dokonuje się jej na podstawie oceny płynu w jamie brzusznej,wielkości i wyglądu guza, a także okolicznych narządów, ocena stanu macicy i jajowodów, oraz miejsc przyległych, wygląd sieci większej oraz opis wątroby. Dodatkowo też sprawdza się okolice podprzeponowe otrzewnej, otrzewną jelit i ścienną, węzły chłonne (najbliższe, czyli w okolicach bioder i aorty). Warto również sprawdzić stan wyrostka robaczkowego, krezki okrężnicy. Często pobiera się wycinki podejrzanych zmian oraz różnego rodzaju zrostów.

Wyróżnia się następujące stopnie rozwoju raka jajnika:
1. Guz, który ogranicza się do jajników
1a. Guz, który ogranicza się do jednego jajnika. Nie występuje tutaj wysięk otrzewnowy ani naciek na torebkę guza. Nie ma widocznego uszkodzenia torebki.
1b. W tym stopniu rozwoju występowanie guzów ogranicza się do obu jajników. Nie występuje wysięg otrzewnowy ani naciek na torebkę guza. Nie ma widocznego uszkodzenia torebki.
1c. Ten rodzaj guza odróżnia się od stopni 1a i 1b naciekiem przez torebkę na powierzchnię albo pęknięciem torebki. Może też występować wspólnie z wodobrzuszem, w którym występują komórki nowotworowe.
2. Guz, który występuje na jednym lub na obu jajnikach. Zajęte są też narządy miednicy mniejszej.
2a. W tym przypadku występują przerzuty do macicy albo jajowodów oraz dodatkowo nacieczenie.
2b. Tutaj pojawiają się nacieczenia innych tkanek w obszarze miednicy mniejszej
2c. Jest to stan różniący się od 1a i 1b tym, że występuje tutaj naciek przez torebkę guza. Może też ona być pęknięta, może też występować wspólnie z wodobrzuszem, w którym występują komórki nowotworowe. Komórki nowotworowe mogą się też pojawić w badaniu cytologicznym otrzewnej.
3. Guz obejmuje tutaj jedne albo oba jajniki. Występują przerzuty poza miednicę mniejszą. Mogą się też pojawić przerzuty do węzłów chłonnych, wątroby. Ten stopień raka diagnozuje się też w przypadku guza występującego jedynie w miednicy mniejszej, jednakże w tym przypadku zajmuje on też jelito cienkie.
3a. Ten stan określa guz występujący w obszarze miednicy mniejszej. Nie występują tu przerzuty do węzłów chłonnych, jednak rozsiew obejmuje powierzchnię otrzewnej.
3b. Tutaj oprócz guza zajmującego jajniki pojawiają się również nacieki otrzewnej (nie przekraczają jednak one dwóch centymetrów średnicy). Węzły chłonne wciąż są wolne od komórek rakowych.
3c. Tutaj pojawiają się wszczepy występujące w otrzewnej jamy brzusznej – mają one wielkość przekraczającą dwa centymetry średnicy. Może też dojść do zajęcia okolicznych węzłów chłonnych.
4. Stopień czwarty oznacza guz jajników z odległymi przerzutami. Wysięk opłucnej ma nowotworowy charakter, mogą również wystąpić przerzuty do wątroby.

rak jajnika 03Profilaktyka raka jajnika ma wielkie znaczenie w walce z tą straszną chorobą. Dzieli się ją na trzy fazy działań: profilaktykę pierwotną, wtórną oraz trzeciorzędową. Profilaktyka pierwotna obejmuje zespół działań podejmowanych przed zachorowaniem (a więc głównie zmniejszanie czynników mających wpływ na ryzyko zachorowania). Profilaktyka wtórna nakierowana jest na wczesne wykrywanie stanów mogących prowadzić do powstania nowotworu (zaliczamy tu przede wszystkim badania przesiewowe). Profilaktyka trzeciorzędowa dotyczy zabezpieczenia przed nawrotami oraz rehabilitację po przebytej chorobie.
Zakres występowania raka jajnika jest określany na podstawie bardzo wielu czynników. Można jednak w pewnym stopniu określić grupy narażone na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Liczą się tutaj czynniki genetyczne i rodzinne (wystąpienie choroby u bliskich krewnych), czynniki demograficzne (wiek oraz miejsce zamieszkania) oraz czynniki życiowe (dieta, środowisko, brak płodności).

Źródło: http://cancer.about.com/

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.