Home » Objawy nowotworu mózgu

Objawy nowotworu mózgu
O symptomach
Przeciętne symptomy guza mózgu często są trudne do rozpoznania i przypominają inne schorzenia, które występują potocznie lub dosyć często. Najczęściej pierwsze symptomy raka mózgu w ogóle nie powodują zaniepokojenia i rzadko kiedy powodują podniesienie czerwonego alarmu. Są to nowotwory dosyć rzadkie mimo faktu, że pojawia się coraz większa liczba zdiagnozowanych raków mózgu. W praktyce lekarskiej nie ma też zwyczaju, by te potoczne objawy od razu podciągać pod możliwość wystąpienia tej śmiertelnej choroby. W pierwszej kolejności bierze się pod uwagę mniej permanentne ewentualności, które łatwiej leczyć i zdiagnozować. Objawy raka mózgu są w znacznym stopniu zależne od osoby, która zapada na tę przypadłość. Konkretne przypadki mogą się znacznie różnić z uwagi na różne umiejscowienie nowotworu, oraz jego rozmiarów. Co ciekawe wielkość nie oznacza tutaj automatycznego zwiększenia się ilości oraz natężenia objawów, ponieważ zdarza się, że mały guz w kluczowym miejscu powoduje wiele bardzo uciążliwych symptomów lub duży guz w miejscu mało istotnym powoduje ich znacznie mniej.

 

Bóle głowy
Ponad połowa przypadków guza mózgu łączy się bezpośrednio z występowaniem poważnych bólów głowy. Dlatego też ten symptom jest jednym z najczęściej kojarzonym z nowotworem mózgu. Nie zawsze są one podstawowym i najbardziej zauważalnym objawem, rzadko też bywają pierwszym. Najczęściej towarzyszą im inne objawy. Częste bóle głowy nie powinny być ignorowane szczególnie w przypadku, gdy występują w towarzystwie innych symptomów. Szczególną uwagę należy zwrócić na te objawy, które pojawiają się podczas kichania, kucania czy szybkiego odwracania się. ból głowy

Wymioty
Wymioty, szczególnie poranne i nie wywołane żadnym szczególnym powodem mogą być jednym z symptomów guza mózgu. Jednakże mogą również pojawiać się zupełnie bez związku z tą przypadłością. Podobnie, jak w przypadku bólu głowy ten symptom nie jest charakterystyczny dla nowotworu i może być spowodowany przez bardzo wiele rzeczy. Ponieważ tak trudno połączyć symptomy z konkretną chorobą w tym przypadku warto prowadzić własny dziennik objaw, który może pomóc lekarzowi skojarzyć fakty i odkryć wzorzec występowania określonych efektów w danym czasie.

Zmiany zachowania
Dorośli, którzy chorują na raka mózgu mogą się spotkać ze zmianą własnej osobowości, która prowadzić może do wielu frustracji i kompletnego zaburzenia codziennych aktywności życiowych. Przykładami takiego zachowania mogą być napady śmiechu wywołane rzeczami, które nie mają nic wspólnego z zabawą, nagły wzrost zainteresowania seksem, paranoja, zmiany nastroju, czy społeczne wykluczenie. Takich zmian w zachowaniu może być dużo więcej, przybierać mogą one różne formy, częstotliwości i natężenia. Ich cechą charakterystyczną często bywa doprowadzenie normalnych zachowań do skrajności.

Ataki
Nowotwory mózgu prowadzić mogą często do różnego rodzaju ataków. Nawet jedna trzecia osób mających problemy z nagłymi atakami różnego rodzaju wiązana jest z guzem mózgu. Ataki sprawiają drżenie ciała i wstrząs o różnej intensywności. Mogą również spowodować znieruchomienie na wiele minut lub zmiany w polu widzenia, np. pojawianie się migoczących świateł. Często ten objaw łączy się też z czasowym zmniejszeniem się świadomości. Choć często są one powodowane przez inne jednostki chorobotwórcze, jak chociażby epilepsja, czy zawał, to jednak wystąpienie takiego objawu nie powinno usypiać naszej czujności. ból głowy 2

Pogorszenie zdolności poznawczych
Wolniejsze przetwarzanie danych otrzymywanych przez mózg może być jednym z objawów nowotworu. Objawia się ono tym, że codzienne zajęcia zajmują więcej czasu niż normalnie. Nie ma to związku ze zmęczeniem, czy lenistwem. Dotyczy to bardzo prostych zjawisk: dodawania, pisania zdań, ustawiania figur na szachownicy, czy postępowania zgodnie z instrukcją. U osób z guzem mózgu często wypełnienie tych prostych czynności wiąże się z ogromnym wysiłkiem. Dodatkowo mogą się pojawić też kłopoty z koncentracją czy utrata pamięci.


Problemy ze wzrokiem i słuchem

Rak mózgu może się łączyć z pewnymi problemami z odbieraniem bodźców za pomocą zmysłów. Ponieważ choroba może obejmować te obszary mózgu, które odpowiadają za komunikację ze światem zewnętrznym mogą pojawić się poważne przesłanki za tym, że doświadczane objawy są związane z guzem mózgu. Mogą się pojawić kłopoty z pojawianiem się błyskających świateł, rozmyć oraz miejscowym ograniczeniem pola widzenia. Problemy ze słuchem najczęściej objawiają się w postaci zaniku słuchu oraz dzwonieniu w uszach.

Zmiany fizjologiczne
Guz mózgu u niektórych dorosłych powoduje osłabienie (lub uczucie osłabienia) jednej strony ciała. Nagle może się on stać „niezdarny”, tracić równowagę, wchodzić w ściany, chwiać się. Uszkodzeniu ulega w tym przypadku również możliwość koordynacji ruchowej.

Zmiany w mowie
Zmiany w mowie wywołane rakiem mózgu mogą się objawiać na różne sposoby. Może się pojawić mamrotanie lub przekręcanie słów. W przypadku zaawansowanej choroby może się pojawić mówienie rzeczy bezsensownych, lub nie posiadających znaczenia – mimo usilnych starań o prawidłową komunikację z rozmówcą. Słowa w zdaniu mogą się układać w nieprawidłowej kolejności, lub zawierać słowa zupełnie niepowiązane z tematem. Brak zdolności do efektywnej komunikacji może być bardzo wyrazistym symptomem nowotworu mózgu.

Opracowano na podstawie „Signs and Symptoms of Brain Tumors”, Lisa Fayed, About.com Guide 10.02.2010

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.