Home » Nowotwory

Nowotwory

nowotwory 01Nowotwór jest innymi słowy nadmiernym, nieprawidłowym rozrostem tkanki. Jest on nieskoordynowany z resztą organizmu, trwa pomimo zniknięcia czynnika wywołującego jego przyrost. Ponadto nie reaguje on na naturalnie występujące w organizmie mechanizmy regulujące prawidłowy przyrost tkanek. Wśród występujących w ludzkim organizmie nowotworów wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje: łagodny oraz złośliwy.
Łagodny nazywany jest inaczej niezłośliwym. Jego budowa nie odbiega znacznie od otaczających go tkanek, występuje w tkankach zróżnicowanych oraz dojrzałych. Jest to twór ograniczony, bardzo często rosnący wewnątrz otorbienia. Jego wzrost jest dosyć powolny i uciska sąsiednie komórki, co powoduje często wyczuwalne objawy. Nie tworzy on przerzutów i nie odrasta po wycięciu. Jest to odmiana całkowicie wyleczalnej choroby.
Złośliwy można podzielić na kilka rodzajów.
– Nowotwór złośliwy anaplastyczny jest bardzo mocno złośliwy i całkowicie niezróżnicowany.
– Potworniak to twór dzielący się dalej na dojrzały oraz niedojrzały.
Potworniak dojrzały jest rodzajem nowotworów pojawiających się w tkankach endodermalnych, gruczołach dokrewnych, nabłonku jelitowym, mezodermie, komórkach mięśni gładkich i ektodermalnych.
Potworniak niedojrzały nosi w sobie tkanki, które nie są w pełni dojrzałe histologicznie.
– Rak jest nowotworem złośliwym, który swoje źródło ma w tkance nabłonkowej. Są to guzy, które powstają z nabłonka narządów moczopłciowych oraz nabłonka o pochodzeniu endodermalnym i ektodermalnym, nie są natomiast rakami zmiany rodzące się w nabłonku mezodermalnym.
– Mięsak to nowotwór pochodzący od tkanek łącznych. Można tutaj wyróżnić dwa rodzaje mięsaków: tkanek miękkich oraz kości.
Do grupy nowotworów łagodnych i złośliwych doliczyć można jeszcze trzeci rodzaj, który jest nieco inny od poprzedniej pary. Jest to nowotwór złośliwy miejscowo. Posiada on zdolności do wszczepienia oraz niszczenia okolicznych tkanek. Dodatkowo może on naciekać, a jego duża masa sprawia, że mocno uciska okolicę. Na szczęście nie tworzy on żadnych przerzutów, pojawiają się jedynie niekiedy nawroty, stąd w przypadku tego rodzaju choroby najczęściej stosuje się bardzo dokładne operacje, bardzo często wycinające duże połacie ciała.
nowotwory 02Nowotwory diagnozuje się za pomocą następującego zestawu badań: tomografii (komputerowej, emisyjnej SPECT i PET-CT), mammografii, oraz rezonansu magnetycznego.
Leczenie nowotworów to przede wszystkim operacje chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia i immunoterapia. Stosuje się też coraz częściej hipotermię miejscową (zamrażanie).
Bardzo często myli się pojęcia raka i nowotworu. Oczywiście każdy rak to nowotwór, ale nie każdy nowotwór to rak. Rak jest pojęciem zawężonym, charakteryzującym pewną grupę nowotworów wywodzących się od tkanki nabłonkowej. Tymczasem nowotwór oznacza niekontrolowany wzrost tkanek pozbawiony charakterystycznego dla zdrowego rozwoju dzielenia się na konkretne funkcje tworzące określone narządy.

Źródło: http://cancer.about.com/

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.