Home » Chemioterapia

Chemioterapia

chemioterapia 2Chemioterapia to jedna z metod leczenia raka. Pozwala ona na niszczenie komórek nowotworowych na obszarze całego ciała, niezależnie od ich umiejscowienia. Efektem zastosowania chemioterapii może być wyleczenie całkowite, zastopowanie rozwoju nowotworu, spowolnienie rozwoju nowotworu lub łagodzenie symptomów choroby – wszystko w tym przypadku zależne jest od rodzaju choroby oraz jej zaawansowania.
W przypadku choroby nowotworowej bardzo ważne, ale też bardzo trudne jest wczesne wykrycie zmutowanych komórek. Niestety jest to główna przyczyna tak wielkiego niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą rak. Często rozwija się on kompletnie niezauważony przez długie lata. Nowoczesne metody diagnostyczne pozwalają na wykrycie guza o wielkości od około jednego centymetra i masie większej niż jeden gram. W przeliczeniu na liczbę komórek jest to nieco ponad sto. Chemioterapia bywa jedyną skuteczną metodą leczenia nowotworów, jest też ona bardzo popularna jako leczenie wspomagające operację chirurgiczną i radioterapię. Bywa stosowana po zabiegu operacyjnym, w celu wyniszczenia pozostałości nowotworu, które wciąż znajdują się w organizmie. Chemioterapia uzupełniająca nazywana też bywa adjuwantową.
Chemioterapia to przyjmowanie określonych leków w okresie leczenia nowotworu. Większość leków zaliczanych do tej grupy to specyfiki niszczące komórki o szybkim tempie wzrostu, jakimi są między innymi komórki nowotworowe. Komórki wzrastające powoli też ulegają uszkodzeniu, jednak w tempie znacznie wolniejszym, dlatego też zdrowe tkanki w dłuższej perspektywie pozostają praktycznie nietknięte. Wybranie konkretnego typu leku zależy od rodzaju guza, który pojawił się w organizmie, ale też od stopnia rozwoju choroby, a także od innych chorób toczących organizm i ogólnego stanu zdrowia. Leki zaliczane do chemioterapii można podawać na kilka różnych sposobów. Przyjmować je można w postaci tabletek (ewentualnie kapsułek), czyli w formie doustnej. Stosuje się też podanie domięśniowe lub dożylne (zastrzyk lub zastosowanie cewnika). Zdarzają się też przypadki podawania przez cewnik bezpośrednio do narządów wewnętrznych takich jak wątroba, czy pęcherz moczowy.
chemioterapia 1Ból przy stosowaniu chemioterapii nie odbiega od odczuć, które pojawiają się w przypadku innych zabiegów przeprowadzanych za pomocą wkłuwania igły przez skórę. Chemioterapia w formie dożylnej przypominać może dłuższe pobieranie krwi. Chemioterapia doustna oczywiście nie powoduje żadnego bólu.
Chemioterapię podaje się w klinice lub przychodni onkologicznej. Po zabiegu możliwa jest krótka obserwacja w szpitalu w celu obserwacji efektów wywoływanych przez przyjęte leki. Zależnie od stanu zdrowia osoby leczonej takie okresy obserwacji można powtarzać. W późniejszym okresie leczenia leki można przyjmować w różnych miejscach – jest to zależne od opinii lekarza, polityki szpitala, a także wielu innych czynników. Leki doustne przyjmować można również w domu.
Chemioterapia jest najbardziej efektywna wtedy, gdy stosuje się ją w odpowiednim czasie, dawkach i zestawieniu. Dokładny plan podawania leku jest domeną lekarza, jednakże najważniejszym zarówno w tym przypadku, jak i przy innych metodach, jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii. Wcześnie wykryty nowotwór to mniejsza ilość zarażonych komórek do zniszczenia oraz bardzo często mniejsza ich odporność na działanie leku. Skuteczne zastosowanie chemioterapii oznaczać może zniszczenie nawet 99 procent komórek nowotworowych. Jest to gigantyczne zmniejszenie masy nowotworowej i wielki cios dla choroby – jednakże nie stanowi to całkowitej likwidacji problemu w organizmie bowiem nadal pozostaje duża ilość zmutowanych komórek.
chemioterapia 3Z badań nad skutecznością stosowania chemioterapii wywnioskować można, że dana dawka lekarstwa tego rodzaju zawsze działa w taki sam sposób niszcząc taki sam odsetek komórek nowotworowych. Pozytywną cechą chemioterapii jest szybkie tempo spadku populacji zmutowanych komórek, dawka zastosowana ma bezpośrednie przełożenie na ilość zniszczeń w chorobie. Dlatego najczęściej stosuje się jak największe dawki, które organizm toleruje z pewnymi przerwami. Najczęściej okresy podawania leku powtarza się co trzy, cztery tygodnie.
Istnieją oczywiście takie nowotwory, które bardzo źle reagują na zastosowanie chemioterapii – są na nią czasem nawet kompletnie niewrażliwe. Do takiego typu niebezpiecznych chorób zaliczyć można rak płuca (nie drobnokomórkowy), czy szyjki macicy. Rak może z czasem nabrać odporności na lek wraz z rozwojem choroby. Im dłużej trwa choroba, tym większe prawdopodobieństwo wypracowania przez nowotwór odporności, ponieważ kolejne mutacje produkują nowe rodzaje komórek.

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.